Hlavný predstavený saleziánskej rodine: Benedikt XVI, pokorný a slobodný človek

(Rím, Taliansko, 11. februára 2013) – Len čo sa hlavný predstavený saleziánov dozvedel, že pápež Benedikt XVI. oznámil svoju rezignáciu na službu rímskeho biskupa a nástupcu svätého Petra, rozhodol sa obrátiť s príhovorom na celú saleziánsku rodinu:


Drahí spolubratia, sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, priatelia dona Bosca!


Pozdravujem Vás so srdcom dona Bosca z Mexika, kam som prišiel sláviť zlaté jubileum provincie Guadalajara - provincie, z ktorej pochádzam.


Aj keď sme hlboko prekvapení správou, ktorú sme práve dostali o rozhodnutí Svätého Otca Benedikta XVI. podať svoju demisiu z ďalšieho riadenia „Petrovej loďky“ a posilňovania svojich bratov a sestier vo viere ohlasovaním evanjelia svedectvom svojho života, svojím utrpením a modlitbou, sme povzbudení týmto príkladným a prorockým veľkorysým činom.


Pri podaní svojej demisie, zdôvodnenej vekom a únavou, ktorá je dôsledkom jeho starostlivosti, s ktorou sprevádzal Cirkev v období vyznačujúcom sa hlbokými a veľmi rýchlymi spoločenskými premenami, ktoré sa týkajú kresťanskej viery a života a ktoré si vyžadujú veľkú fyzickú a duchovnú energiu, Svätý Otec priznáva, že sa postavil pred Bohom do postoja rozlišovania.


Jeho rozhodnutie je teda ovocím modlitby a je príkladným znamením poslušnosti Bohu! Takýto postoj nemôže vzbudiť nič iné, len náš najväčší obdiv a úctu. Opakujem, ide o jeho typickú duchovnú črtu: o pokoru, ktorá ho robí slobodným pred Bohom a pred ľuďmi a zjavne ukazuje jeho zmysel pre zodpovednosť.


Keď vyjadrujeme Svätému Otcovi – ako by to urobil don Bosco – všetku našu vďačnosť za veľkodušnosť, s akou slúžil Cirkvi a s akou našej rodine dával pocítiť svoje otcovstvo, sprevádzame ho v tejto fáze jeho života našou veľkou láskou a našou modlitbou.


Od tejto chvíle sa modlime za Cirkev a vzývajme Ducha Svätého, aby On viedol tieto chvíle záveru pontifikátu a zvolania a uskutočnenia konkláve.


Zverme Márii, Nepoškvrnenej Pomocnici, v tento deň spomienky Panny Márie lurdskej (11. februára, pozn. red.), Svätého Otca a celú Cirkev. Ona sa neprestane prejavovať – ako vždy počas dejín – ako matka a učiteľka.


V spoločenstve sŕdc a modlitieb


Don PascualChávez V., SDB
hlavný predstavený


ANS, preklad: Stanislav Veselský

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.