Modlitba k svätému Artemide Zattimu

(Rím, 7. októbra 2022) – Prinášame štyri verzie modlitby ku svätému koadjútorovi Artemide Zattimu.

Modlitba k svätému Artemide Zattimu
saleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Bože, ktorý v pokorných a jednoduchých
zjavuješ svoju otcovskú lásku,
na príhovor svätého Artemide Zattiho,
saleziána koadjútora,
„príbuzného všetkých chudobných“
a dobrého Samaritána,
pomôž nám, aby sme vedeli slúžiť
každému trpiacemu bratovi a sestre tak,
ako samotnému Kristovi, Tvojmu Synovi.
On žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimu
saleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Bože, dobrý Otec,
povolal si svätého Artemide Zattiho, saleziána koadjútora,
aby Ti slúžil v chudobných a chorých.
On Ti uveril v hodine skúšky,
sľúbil, že daruje svoj život bratom a sestrám zraneným na duši i na tele
a plný šťastia z uzdravenia, ktoré dosiahol
verne žil evanjelium v každodennej práci a veľkorysom sebaobetovaní.
Daj, aby nám radosť z toho, že ho vidíme žiariť v nebi medzi svätými
pomohla svedčiť o Tvojej milosrdnej láske,
ktorá neopúšťa žiadne z Tvojich detí.  
Udeľ nám na jeho príhovor milosť,
o ktorú Ťa s dôverou žiadame:
(formulujte úmysel modlitby).
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimu
saleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Za povolania

Bože, vo svätom Artemide Zattim
si nám dal vzor saleziána koadjútora,
ktorý, poddajný Tvojmu volaniu,
so súcitom milosrdného Samaritána,
bol nablízku každému človeku.  
Pomôž nám rozpoznať dar tohto povolania,
ktoré svetu prináša svedectvo o kráse zasväteného života.
Daj nám odvahu navrhovať mladým ľuďom
túto formu evanjeliového života
v službe maličkým a chudobným,
a daj, aby tí, ktorých voláš na túto cestu
veľkoryso reagovali na Tvoje pozvanie.
Prosíme o to na príhovor svätého Artemide Zattiho
a prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimu
saleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Za chorých a za zdravotnícky personál

Otče, Ty si chcel, aby Tvoj jediný Syn, lekár tiel a duší,
vzal na seba naše slabosti.
On nám pomáha v hodine skúšky
a posväcuje nás v prežívaní bolesti.
Na príhovor svätého Artemide Zattiho,
svätého lekárnika z Patagónie,
ktorý svedčil o výnimočnej láske k chorým,
uteš tých, ktorí trpia bolesťou a chorobou
a pomáhaj Tvojou milosťou lekárom a zdravotníckym pracovníkom,
aby mohli byť blízki svojim chorým bratom a sestrám
s pozornou starostlivosťou.
Vypočuj modlitbu, ktorú Ti predkladáme,
aby sme aj my nasledovali cestu svätosti,
po ktorej svätý Artemide žiarivo kráčal.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.