Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici – 2. deň (16. mája)


SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc!

2. deň: SUCCÚRRE MISERIS – POMÁHAJ BIEDNYM

Mária Pomocnica vyjadruje so svojimi znakmi materinského kraľovania moc svojho príhovoru voči všetkým svojim deťom, predovšetkým keď sú v nebezpečenstve a tiesni. Don Bosco spolu s chlapcami z Oratória vždy zakusoval silnú pomoc Panny Márie a jej so synovskou dôverou zveroval každú potrebu. Tak vychovával mladých a ľudové vrstvy utiekať sa v každej potrebe duše a tela k materinskému sprostredkovaniu Márie.

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12, 1)


Svedectvo: Svätý Ján Bosco – Zachráň sa a zachraňuj

V mesiaci august v roku 1854 sa v Turíne objavila cholera. Don Bosco na konci mája povedal chlapcom: „Vy buďte pokojní: ak urobíte čo vám poviem, budete ochránení od tejto pohromy“: „Čo máme robiť?“, pýtali sa ho chlapci. „Predovšetkým žiť v Božej milosti, nosiť na krku medailónik Panny Márie, ktorý požehnám a dám každému, a každý deň sa na tento úmysel pomodliť Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a pridať modlitbu sv. Alojza so strelnou modlitbou ´Od všetkého zla ochraňuj nás Pane´“.

Potom im don Bosco dojímavým spôsobom rozprával o biednom stave, v ktorom sa nachádzali mnohé obete cholery a o tom, ako niektorí z nich zomreli, lebo nebol nikto, kto by sa o nich postaral. Vysvetlil im, aké je záslužné venovať sa tejto službe lásky, aj za cenu osobného rizika. Skončil s prosbou, že hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali tomuto dielu milosrdenstva. Výsledok bol, že viac ako štyridsať z jeho chlapcov sa ponúklo za dobrovoľníkov.

Boli veľmi rýchlo poučení o svojich úlohách a hneď sa pustili do práce v takých ťažkých podmienkach, ktoré sa nedajú ani predstaviť. Boli rozdelení do štyroch skupín a boli im zverené nasledujúce úlohy: pomáhať v lazaretoch, prísť na pomoc obetiam do ich domov, hľadať osoby, ktoré príbuzní opustili. Posledná skupina mala dňom i nocou služby v oratóriu a  čakala na požiadavky a potreby, kam nevyhnutne treba ísť pomôcť. Don Bosco bol pre nich všetkých svojou neúnavnou starostlivosťou o chorých a zomierajúcich veľkým príkladom. Akokoľvek, chlapci museli prekonať veľký odpor pri stýkavaní sa s obeťami epidémie.

Prípady cholery narastali každým dňom. Počas troch dní prekročili 1400. Najpostihnutejším teritóriom bola oblasť Valdocco, kde sa nachádzalo Oratórium. Hoci boli mnohé rodiny kompletne postihnuté, ani jeden z chlapcov a z personálu z Oratória nebol nakazený. Takto to išlo viac ako dva mesiace a chlapci zostali úplne vyčerpaní, ale nakoniec pliaga cholery ustúpila, a tak ako don Bosco sľúbil, vďaka ochrane Panny Márie sa ani jeden chlapec chorobou nenakazil.

Don Bosco mohol toto robiť, lebo bol človekom veľkej viery a s veľkou starostlivosťou hovoril chlapcom, aby sa cítili a žili ako kresťania. Pripomínal časté pristupovanie ku sviatostiam, pestovanie čností vo vhodných združeniach, podporoval medzi chlapcami apoštolát konkrétnej a veľkodušnej lásky, dôveru v pomoc Najsvätejšej Matky.

Osobný záväzok: Urobím konkrétny skutok služby a lásky voči niekomu kto to potrebuje.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,
Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccu
v časoch cholery,
aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,
chceme ako saleziánska rodina
vyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.
Poteš chorých a ich rodiny.
Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.
Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.
Ujmi sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.
Predovšetkým obnov v každom z nás,
v našich komunitách, v našich rodinách
vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.
Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:
Mária, Panna mocná,
veľká a slávna opora Cirkvi,
hrozná ako vojsko zoradené do boja.
Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach,
zápasoch a ťažkostiach
a v hodine našej smrti nás prijmi
do večnej radosti. Amen.

 

 

 

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.