9. deň deviatnika: Rozhodnutie

Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru? Mk 4,40

Na konci štúdií sa don Bosco zmietal v pochybnostiach, čo so životom. Ako rozhodujúce sa ukazuje vyložiť svoje pochybnosti svojmu priateľovi Luigimu Comollovi. „Povedal mi - rozpráva sám don Bosco, aby som si vykonal novénu a napísal jeho strýkovi farárovi. Posledný deň novény som s ním išiel na spoveď a prijímanie. Boli sme na omši v dóme a pri ďalšej sme miništrovali pri oltári Panny Márie Milostivej. Doma nás čakal list s odpoveďou Luigiho, strýka Dona Comolla. Písal: „Po zvážení všetkého by som radil tvojmu spolužiakovi, aby do kláštora nevstupoval a pokračoval v štúdiách. Tak bude mať dosť času lepšie spoznať, čo od neho Boh chce. Nech sa nebojí, že stratí povolanie. Život v ústraní a modlitba mu pomôžu prekonať všetky prekážky." (MO 85).

„Presvedčenie, že spása alebo zatratenie duše obyčajne závisí od toho, ako usmerníme svoj život, ma nútilo k zamysleniu.“ Študent Bosco nech čítal akúkoľvek knihu, vždy tam našiel výslovné presvedčenie, že stav, ktorý si máme vybrať je predurčený Bohom. Toto presvedčenie, ktoré vychádzalo z najstaršej kresťanskej tradície, poskytlo objektívne videnie vecí, podľa ktorého každé ľudské rozhodnutie by malo prebiehať v snahe čo najviac poznať Božie úmysly. Boh vie, čo je pre nás najlepšie. V dnešnej dobe sa takmer úzkostne stavia do popredia dôležitosť rozhodnutia. Človek sa rozhodne a nech sa všetci tomu prispôsobia, a aj Boh. Potom sme nešťastní, bežíme mimo cesty. Don Bosco nám odovzdáva svoje presvedčenie, že veľké rozhodnutie si vyžaduje osobitné ovzdušie modlitby, ktoré podporí rozlišovanie a mienku človeka, ktorý má v duchovných veciach autoritu. Skrátka vedieť sa radiť s Bohom,  priateľom a kňazom. V živote platí pravidlo: „Správna viera, správne rozhodnutia.“

Nemám strach z rozhodovania? Viem sa poradiť, prispôsobiť svoje rozhodnutia pravde, aj keď je pre mňa nepríjemná? Dokážem sa pred vážnym rozhodnutím vytrvalo modliť?

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.