4. deň deviatnika: Askéza každodenného hrdinstva

Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’ Ja som odpovedal: ‚Kto si, Pane?’ Sk 9, 3-4

Počas štúdií to mal študent Bosco veľmi ťažké: študoval, doučoval, pracoval, zháňal si peniaze ako vedel. Tu sa mu zišla ďalšia vlastnosť, ktorú sa naučil z domu. Plniť si svoje povinnosti. Don Bosco hovorieval: „Pretrp všetko len nerozbi lásku.“ Askéza dona Bosca je zakorenená v tomto: bez okolkov a dennodenne sa naplno venovať svojim povinnostiam. „Každý by mal byť ochotný prinášať veľkú obetu: nie v rámci svojho zdravia, peňazí, nie umŕtvovaním a pokáním, nie zapieraním sa v jedle, ale v realite života.“ Ide o každodenné hrdinstvo. Opravdivá náboţnosť spočíva vo vernosti každodenným povinnostiam a v ich plnení prežívanom z lásky k Bohu. Pracovať pre Pána, neprestajne vnímať, že práve on zveruje človeku jeho poslanie. Iba takáto hlboká viera nás môže pobádať k neúnavnej, nezištnej, veľkodušnej pracovitosti a pomôcť nám zvíťaziť nad častým pokušením vyhýbať sa bežnému každodennému životu a uprednostňovať ten, ktorý je plný senzácií. Kto vie prežívať Božiu dobrotu ten sa vie povzniesť nad nevyhnutné ťažkosti každodenného života. Zároveň prežíva vnútornú radosť a cíti v sebe silu robiť veci čoraz lepšie. Askéza každodenného hrdinstva je cesta skutočného obrátenia, zmeny života. Pripravuje človeka, aby sa ho čo najviac mohol dotknúť Boh, jeho láska.

Ako je to s mojimi každodennými povinnosťami, nezanedbávam, neodkladám niečo? Viem sa pozerať na svoje povinnosti ako na dobro, ktoré mi pripravil Boh? Neznechucujem sa?

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.