Mariánsky rozmer

Mariánsky rozmer našej spirituality

 

Na záchranu mládeže, „tejto najchúlostivejšej a najdrahocennejšej časti ľudskej spoločnosti Svätý Duch s materinským pričinením Panny Márie vzbudil svätého Jána Bosca.  (Stanovy 1)

Panna Mária ukázala don Boscovi pole jeho činnosti medzi chlapcami a ustavične ho viedla a podporovala, najmä pri zakladaní našej Spoločnosti. Veríme, že Panna Mária je medzi nami prítomná a pokračuje vo svojom „poslaní Matky cirkvi  a Pomocnice kresťanov“. Zverujeme sa tejto pokornej služobnici, v ktorej Pán vykonal veľké veci, aby sme sa medzi mladými stali svedkami nevyčerpateľnej lásky jej Syna. (Stanovy 8)

Don Bosco zveril našu Spoločnosť osobitným spôsobom Panne Márii, ktorú ustanovil za hlavnú patrónku, ... (Stanovy 9)

Don Bosco, vedený Pannou Máriou, ktorá mu bola učiteľkou, žil v styku s chlapcami prvého oratória duchovnú a výchovnú skúsenosť, ktorú nazval „preventívny systém“. (Stanovy 20)

„Táto Spoločnosť vo svojich začiatkoch bola jednoduchým katechizmom.“ Aj pre nás je evanjelizácia a katechizácia základným rozmerom nášho poslania. ... Ideme s mladými, aby sme ich priviedli k osobe vzkrieseného Pána, aby v ňom a v jeho evanjeliu objavili najvyšší zmysel svojej existencie a tak rástli ako noví ľudia. Na tejto ceste je matersky prítomná Panna Mária. Pomáhame ju poznať a milovať ako tú, ktorá uverila, ktorá pomáha a vlieva nádej. (Stanovy 34)

Čistota nie je výdobytok, dosiahnuteľný raz navždy. Má svoje chvíle pokoja i chvíle skúšky. Je to dar, ktorý si pre ľudskú slabosť vyžaduje každodenné úsilie o vernosť. Preto salezián, verný Stanovám, žije v práci a zdržanlivosti, umŕtvuje sa a stráži si zmysly, s mierou a s rozvážnosťou používa prostriedky spoločenskej komunikácie a nezanedbáva ani prirodzené prostriedky, ktoré prospievajú telesnému i duševnému zdraviu. ... So synovskou dôverou sa obracia na Pannu Máriu Nepoškvrnenú a Pomocnicu, ktorá mu pomáha milovať tak, ako miloval don Bosco.  (Stanovy 84)

Denne berieme do rúk Sväté Písmo a ako Panna Márie božie slovo prijímame a uvažujeme o ňom vo svojom srdci, aby sa stalo účinným a aby sme ho horlivo ohlasovali. (Stanovy 87)

Panna Mária, Božia Matka, má jedinečné miesto v dejinách spásy. Je vzorom modlitby a pastoračnej lásky, učiteľkou múdrosti a vodkyňou našej rodiny. Obdivujeme a nasledujeme jej vieru, jej starostlivosť o tých, čo sú v núdzi, jej  vernosť v hodine kríža a radosť divov, ktoré vykonal Otec. Panna Mária Nepoškvrnená a Pomocnica nás vychováva k dokonalej oddanosti Pánovi a vlieva nám odvahu službe bratom. Prechovávame k nej silnú synovskú oddanosť. Denne sa modlíme ruženec a slávime jej sviatky, aby sme sa povzbudili presvedčivejšie a osobnejšie ju nasledovať. (Stanovy 92)

Salezián, osvietený Kristovou osobou a jeho evanjeliom, prežívaným v don Boscovom duchu, vstupuje do formačného procesu, ktorý trvá celý život, a rešpektuje rytmus jeho vyzrievania. ... S pomocou Panny Márie, matky a učiteľky, usiluje sa stať vychovávateľom – pastierom mladých v laickej alebo kňazskej forme, ktorá mu je vlastná. (Stanovy 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.