Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove otvorila pre rómske deti novú školskú jedáleň

(Bardejov, 20. júna 2013) - Základná škola s materskou školou blahoslaveného Zefyrína, ktorej zriaďovateľmi sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, bola založená 1. januára 2006. Škola sídli v rómskej osade Poštárka – Bardejov. Vychováva a vzdeláva deti a žiakov od materskej školy až po 4. ročník ZŠ. Cieľom je pripraviť žiakov po vzdelanostnej úrovni tak, aby mohli čo najplynulejšie pokračovať v štúdiu na druhom stupni ZŠ a vychovávať žiakov v duchu myšlienok dona Bosca. Škola pred niekoľkými dňami otvorila nové priestory školskej jedálne, čo privítali nielen deti, ale aj rodičia či širšia verejnosť.
Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s riaditeľom školy, PhDr. Petrom Hasidlom, SDB.

Koľko žiakov a detí v súčasnosti navštevuje školu?
Základnú školu navštevuje 112 žiakov, materskú školu  44 detí.

Ako dlho ste čakali na vybudovanie novej školskej jedálne? Kedy sa začalo uvažovať o jej vytvorení, potrebe?
Potreba vznikla už vznikom ZŠ sv. Dominika Sávia 1.9.2005 a následným spojením tejto školy a Cirkevnej materskej školy bl. Zefyrína do ZŠ s MŠ bl. Zefyrína od 1.1.2006.
 
Akú kapacitu má jedáleň, koľko jedál sa denne vydáva, resp. bude vydávať?
Kapacita pre žiakov ZŠ a dospelých je 90 miest, pre deti materskej školy  44 miest.
Momentálne sa vydáva - denne: žiaci ZŠ (3. a 4.ročník) a dospelí cca 62 jedál, pre deti škôlky okolo 30 jedál. Pre 0., 1., 2. ročník sa pripravujú balíčky – suchá strava (náhradná strava – obed – v cene stravnej jednotky).

Ako vnímajú Rómovia možnosť navštevovať túto školu - škôlku v tomto regióne, meste?
Veľmi pozitívne. Hlavne rodičia – ich deti nemusia dochádzať do mestských škôl, vzdialené cca 3 kilometre od Poštárky. Do výchovno–vzdelávacieho procesu sú deti zapojené už od piatich rokov, plynulo prechádzajú z MŠ do ZŠ. Pedagógovia prihliadajú na ich schopnosti, potreby, záujmy.

Aká je dochádzka detí, sú žiaci a ich rodičia zodpovední? Pomáhajú vám v prípade, že škola potrebuje pomoc? Údržba, upratovanie.
Dochádzka sa zlepšuje oproti minulým rokom. Zodpovednosti rodičov učíme a myslím, že to ide.

Vidíte prínos takejto školy - zariadenia pre Rómov? Ako to vnímajú?
Ak chcete s Rómami dosiahnuť čo i len najmenší pokrok, musíte ich vzdelávať. Škola poskytuje, vzdelanie, výchovu, mimoškolskú činnosť, osobný záujem učiteľa o žiaka a jeho záujmy.

Venujete sa deťom aj mimo školy, vo voľnom čase? Má takáto systematická práca s nimi význam? Uchytia sa deti neskôr v iných školách?
Žiaci majú v poobedňajších hodinách rôzne krúžky a pre 1. a 2. ročník ZŠ je zriadený školský klub detí (družina). Žiaci musia pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky na mestských školách. Odozvy z niektorých škôl sú povzbudivé. Systematická práca má vždy význam a pri práci s Rómami zvlášť. K cieľu smerujeme postupujete, malými krokmi.

Informoval: Peter Novák

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.