Spiritualita

Spiritualita
1. Darovať sa Bohu
Program, ktorý don Bosco odporúčal každému jedenému chlapcovi, by sa dal stručne vyjadriť takto: „Daruj sa Pánovi, kým je čas.“ Inými slovami, je nevyhnutné obrátiť si srdce, veľkodušne prijať evanjelium. V mladom človekovi, ktorý dúfa v Pána a ktorý odmieta lákadlá zlého, aby tak mohol nasledovať Krista, čnosti rastú veľmi rýchlo. Odovzdanie sa Pánovi ukáže novú pozitívnu hodnotu života, formuje osobnosť. Takýmto spôsobom sa odstránia mnohé prekážky, ducha naplní milosť a rozum osvieti láska. Don Bosco vo svojich spisoch (Vystrojený mladík, životopisy chlapcov) poukazuje na niektoré prvky tejto cesty: život prežitý v darovaní seba samého, plnenie si svojich povinností, spôsob prežívania modlitby a sviatostí. Je to spôsob prežívania kresťanstva v darovaní sa a v zapojení sa do spoločenského života.

2. Veselosť
Veselosť – aj hlučná – a pokoj sú charakteristické prvky oratória. Prejavujú sa pri hre, v hudbe, v radostnej atmosfére, pri opravdivých priateľstvách aj pri každodenných povinnostiach, pri prežívaní modlitby a v sviatostnom živote. Tieto postoje pramenia v hlbokej radosti, ktorú prežíva srdce vyslobodené z hriechu a zmierené s Pánom. Príťažlivá ľudskosť dona Bosca, jeho schopnosť oceniť všetko, čo je pekné a dobré, ovplyvňuje všetkých, čo sú mu blízki, a charakterizuje celé spoločenstvo oratória. Podobne aj vzťah, ktorý si vybuduje s mladými, má pozitívny výchovný vplyv. Takto sa mladí cítia prijatí, docenení a formujú sa k správnemu prežívaniu duchovného života, medziľudských vzťahov, nadobudnú potrebnú sebadôveru a optimisticky hľadia na budúcnosť. Základom tohto poňatia, ktoré ovplyvňuje všetky stránky výchovného a pastoračného programu dona Bosca, je pozitívna vízia ľudských dejín, preniknutá prítomnosťou Ježiša Krista, Pána vesmíru, ktorý porazil smrť a všetko zlo. Pán nás miluje, sprevádza nás a pomáha nám mocou svojej milosti. Don Bosco sa stotožnil s prehlásením svätého Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“

3. Duch modlitby
Rušné dni prežíva don Bosco v stálom spojení s Pánom cez modlitbu. Z lásky k Bohu vynaloží všetky svoje sily v činorodej aktivite pre iných, s radosťou a elánom. V oratóriu sa mladí naučia spontánne obracať na Pána a takto prežívať svoju vieru. Formujú sa k jednoduchej modlitbe, ktorá vyviera z hĺbky ich srdca. Naučia sa spájať modlitbu s aktivitou a robiť pritom každú vec z lásky k Pánovi. Don Bosco ich neustále nabáda k meditácii Božieho slova, k vnútornej sústredenosti, ktorá pomôže prekonať roztržitosť a povrchnosť. Za vzor im predkladá Pannu Máriu, ktorá mladým pomáha prežívať vieru. Prostredníctvom pravidelnej sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie si očisťujú srdce a posilňujú sa v čnostiach.

4. Povinnosti
Don Bosco považuje ihrisko, školu a kostol za tri dimenzie každodenných povinností mladého človeka. Dobrý kresťan a čestný občan sa snaží plniť všetky svoje povinnosti. Povinnosť je chápaná ako zodpovednosť, ktorá vyplýva z postavenia osoby v Cirkvi a v spoločnosti. Pracovitosť, využívanie času, zodpovednosť sú občianske čnosti, ktoré – ak sú prežívané v láske – stávajú sa aj duchovnými hodnotami. Pre dona Bosca je plnenie si povinností konkrétnym spôsobom, ako prežívať a napĺňať Božiu vôľu v každodennom živote. Túžba po dokonalosti vyžaduje aj láskavé prijatie osôb a situácií, ako aj schopnosť vedieť sa obetovať a darovať iným.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.