Znaky povolania

Znaky, ktoré pomáhajú rozpoznať povolanie saleziána koadjútora (Ratio 86)

a) Cítiť sa povolaný prežívať súhrn saleziánskych hodnôt ako zasvätený laik, čiže:
• odpovedať na Božiu vôľu, zapojiť sa do služieb Boha a realizovať vlastné posväcovanie ako rehoľník laik: ide o odpoveď prostredníctvom svedectva „dobrého kresťana“ prežívaného v zasvätenom živote;
• prijímať toto špecifické povolanie ako bohatstvo a pestrosť úloh „originálneho“ osobného rozmeru, ktorý napĺňa a neobmedzuje vlastné ašpirácie; pochopiť význam tohto osobného rozmeru na duchovnej, komunitnej a pastoračnej úrovni;
• uvedomiť si a prijať záväzok žiť v Kongregácii „to isté povolanie a navzájom sa bratsky dopĺňať“ so saleziánom kňazom a byť ochotný tvorivo spolupracovať na poslaní.

b) Stávať sa spôsobilým na plnenie poslania vychovávateľa - pastiera mladých v laickej forme, nadobúdať schopnosti a potrebné kompetencie pre poskytovanie služieb a angažovať sa v odborných, sociálnych a kultúrnych kruhoch, čo je bližšie identite saleziána koadjútora.

c) Vychovávať sa k iniciatíve a konkrétnosti tým, že sa usiluje:
• pochopiť svet a byť citlivý na ľudské problémy, zaujímať sa o realitu práce, vnímať potreby svojho okolia, ochotne pomáhať;
• pestovať zmysel pre odbornosť, povedomie, že každé remeslo je dôležité, serióznosť v plánovaní, schopnosť spolupracovať;
• mať úctu a vzťah k manuálnej a technickej práci, ale vážiť si aj intelektuálnu prácu a čerpať z nej;
• zdieľať ducha a poslanie s členmi výchovno-pastoračnej komunity a saleziánskej rodiny, a to podľa vlastnej identity saleziána koadjútora.

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.