Saleziáni don Bosca -Slovenská provincia je jednou zo 90-tich provincií Kongregácie sv. Františka Saleského. Provincia k31.12.2014začleňuje 215 spolubratov (z toho 179 kňazov) v 24 domoch pri ktorých sa nachádzajú oratóriá a mládežnícke strediská (ako podstatná časť farskej pastorácie), školy a internáty.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia dosiahla ako výsledok hospodárenia za rok 2014 stratu vo výške - 723 837,31€.

Celkové výnosy boli vo výške 3 681 333,54€, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 1 188 694,44 €
Dotácie pre zriaďovateľa škôl 4 299,00 €
Platy, dôchodky a stravné spolubratov 988 828,66 €
Tržby z prenájmu a predaja majetku 766 253,39 €
Tržby z predaja tovaru

674 381,26 €

 

 Celkové náklady boli vo výške 4 405 170,85€, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Náklady na pastoráciu, formáciu, vydavateľstvo a réžiu (materiál, energie, tovar...) 1 356 955,55 €
Poskytnuté príspevky školám 0,00 €
Odpisy, zostatková cena predaného majetku, rezervy a časové rozlíšenie 1 088 627,63 €
Výdavky spolubratov (strava, ošatenie, a pod.) 543 371,92 €
Osobné náklady zamestnancov 590 927,29 €
Poskytnuté príspevky iným subjektom 214 617,13 €
Poskytnuté príspevky misionárom 230 271,67 €
Daň z príjmu

46 994,77 €

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť a pomoc pri našej činnosti.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.