28. generálna kapitula

2020 28.GK-logoTurín, 16. februára – 4. apríla 2020

AKTUÁLNY PROGRAM

nedeľa 16. februára 18.30 h – Bazilika Márie Pomocnice, Turín – úvodná svätá omša (priamy prenos)

• prvý týždeň: počúvanie a reflexia správy hlavného predstaveného o stave Kongregácie

 

Čo je generálna kapitula?

Generálna kapitula je jednou z najdôležitejších udalostí v živote rehoľnej kongregácie. Pre saleziánsku kongregáciu je najvyššou autoritou a okrem možných výnimočných zhromaždení sa uskutočňuje každých šesť rokov. Je „bratským stretnutím, v ktorom saleziáni uskutočňujú komunitnú reflexiu, aby sa udržali vernými evanjeliu a charizme ich zakladateľa a aby boli citlivými na potreby času a miesta“ (Stanovy 146).

28.GK na: sdb.org ¦ facebook ¦ instagram

 

Téma 28. GK – „Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime vysvetlil tému nasledovne: „Chceme sa zaoberať profilom saleziána dnes a aj pre zajtrajšok, takým spôsobom, aby bol schopný dať tie najlepšie možné odpovede mladým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú... Musíme sa zaoberať aj dôležitými právnymi otázkami, aby sme ešte viac podporili naše poslanie v tejto dobe.“

VIDEO – predstavenie 28.GK (EN) 

(pre ITA verziu klikni tu)

Pozornosť 28. GK sa upriamuje na štyri tematické okruhy:
· priorita poslania k mladým = dať do centra pozornosti mladých a ich naliehavé potreby;
· profil dnešného saleziána = aké charakteristiky má mať salezián, aby vedel konkrétne odpovedať na tieto potreby;
· saleziáni a laici spolúčastní na poslaní = nie iba saleziáni ale aj laici sú pozvaní prispieť časom, energiou, kompetentnosťou;
· právne otázky = návrhy na zmeny niektorých článkov Stanov (úloha vikára, zloženie provinciálnej rady, úrady, sekretariáty a komisie provincie, vylúčenie kúpy a uchovávania nehnuteľností iba za účelom príjmu, iné návrhy).

Spolubratom saleziánom don Artime tému priblížil vo videu „Drahí spolubratia“ z augusta 2018:

VIDEO – so slovenskými titulkami

Kto sú účastníci 28. GK

Na generálnej kapitule sa zúčastňujú členovia hlavnej rady, všetci saleziánski provinciáli a predstavení vizitatórií a jeden alebo dvaja delegáti – v závislosti od počtu spolubratov – za každú z 90 provincií a vizitatórií saleziánskeho sveta, a pozvaní hostia.

Na 28.GK budú účastní:
Menný zoznam všetkých účastníkov
- 16 členov hlavnej rady, na čele s hlavným predstaveným donom Artimem, ktorý kapitule predsedá
- emeritný hlavný predstavený don Pascual Chávez
- 28 účastníkov z regiónu Afrika a Madagaskar
- 22 účastníkov z regiónu Latinská Amerika
- 25 účastníkov z regiónu Východná Ázia a Oceánia
- 33 účastníkov z regiónu Južná Ázia (predovšetkým India)
- 37 účastníkov z regiónu Severnej a strednej Európy = za Slovensko don Peter Bučány ako provinciálny vikár a don Martin Kačmáry ako zvolený provinciálny delegát; za Ukrajinu don Kraol Maník ako provinciál
- 26 účastníkov z regiónu Strednej a severnej Ameriky
- 31 účastníkov z regiónu Stredomorie
- 2 účastníci zo Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme
- 1 delegát z komunity podliehajúcej hlavnému predstavenému (spolubratia v službe rôznych úradov riadenia kongregácie)
- 20 pozvaných hostí, pozorovateľov a novomenovaných provinciálov (bez hlasovacieho práva), medzi nimi aj novomenovaný slovenský provinciál don Peter Timko
Súhrný počet všetkých účastníkov = 242 s hlasovacím právom je 222 + 20 ďalších pozvaných bez hlasovacieho práva.

 

Prípravný dokument pre 28.GK

V októbri 2019 bol zverejnený Prípravný dokument pre 28.GK, ktorý spracovali dve predkapitulné komisie (pre tému GK a pre právne otázky) pod vedením vymenovaného regulátora dona Rosana Salu.

Dokument má dve časti, prvý text je o téme kapituly – ITA (pdf) / EN (pdf) – a druhá časť sa týka právnych otázok – ITA (pdf) / EN (pdf).

Tento dokument bol predstavený aj formou videa:

VIDEO – Prípravný dokument pre 28.GK (EN)

(pre ITA verziu klikni tu)

- - - - -

Čo sa udialo pred tým

V príprave na 28. generálnu kapitulu sa vo všetkých provinciách konali Provinciálne kapituly – na Slovensku vo februári a apríli 2019, pričom každá provincia rozmýšľala nad nastolenými témami a zvolila svojho delegáta na 28.GK.

Okrem saleziánov boli do prípravy 28.GK pozvaní aj mladí, aby formou dotazníka vyjadrili svoje pohľady. Na Slovensku mali mladí zo saleziánskych stredísk túto možnosť na konci roka 2018, ich podnetmi sa zaoberali tak jednotlivé komunity ako aj samotná Provinciálna kapitula.

Mladí odpovedali na 5 otázok:
1. Akí by podľa teba mali byť saleziáni pre mladých dnešných čias?
2. Čo podľa teba saleziánom najviac chýba k tomu, aby takí boli?
3. Aké sú hlavné potreby vás - mladých, v ktorých očakávaš od saleziánov pomoc?
4. Ako by si mohol/mohla ty spolupracovať so saleziánmi pre dobro mladých vo svojom prostredí?
BONUSOVÁ OTÁZKA: Čo by ti od saleziánov najviac pomohlo pri hľadaní tvojho miesta v živote (pri rozlišovaní povolania)?

O tom, aké boli výsledky z ankety slovenských mladých sa dočítate v tomto článku z provinciálnej kapituly.

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.