Z Ríma do Turína preniesli hlavných predstavených


(ANS, Turín 15. decembra 2017) – Šiesty, siedmy a ôsmy nástupca dona Bosca, don Luigi Ricceri, don Egidio Vigano a don Juan Edmundo Vecchi, boli pochovaní na saleziánskom cintoríne pri Katakombách sv. Kalixta v Ríme. Koncom novembra preniesli ich telesné ostatky do Turína, aby ich uložili v bočnom krídle kaplnky relikvií, v podzemí Baziliky Márie Pmocnice na Valdoccu.

Túto myšlienku schválil už don Pascual Chávez Villanueva, ešte ako deviaty nástupca dona Bosca a dnes emeritný hlavný predstavený saleziánov, s úmyslom, aby telesné ostatky aj týchto nástupcov dona Bosca odpočívali blízko relikvií svätého zakladateľa a predošlých hlavných predstavených, ktorí zomreli a boli pochovaní v Turíne (v poradí prvý bl. Michla Rua, potom don Paolo Albera, bl. Filip Rinaldi, don Pietro Ricaldone, don Renato Ziggiotti).

Valdocco ročne navštevujú aj stovky veriacich zo Slovenska. Pre všetkých priateľov dona Bosca bude toto miesto odteraz ešte vzácnejšie pre možnosť vnímať veľkosť saleziánskeho diela aj skrze osobnosti jednotlivýh hlavných predtavených.

ANS, rhsdb

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk