Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov - 5. deň

5. deň - piatok 19. mája - SMÚTOK

„Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2, 48)

Panna Mária, bolo ti niekedy veľmi smutno, ťažko? Dnes sa dá tak ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty si nedala miesto beznádeji, ani keď umieral tvoj Syn.
Drahá Ježišova Matka, prosíme, nedovoľ, aby nás ovládla beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akékoľvek veľké, pomôž nám pamätať, že Boh je tu a je všemohúci. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu...

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk