Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov - 3. deň

3. deň - streda 17. mája - MANŽELKA

… aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave (Lk 2, 5).

Mária, Jozefova manželka, prosíme ťa za všetkých zaľúbených, ktorí sa rozhodli venovať lásku jeden druhému. Mária Pomocnica, pomáhaj, aby láska kraľovala v ľudských srdciach.
Mária a Jozef, zverujeme vám manželov, rodiny. Orodujte za nás v nebi, aby sme vedeli v našich vzťahoch lásku prijímať i dávať podľa vzoru vášho manželstva. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu...

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk