V Košiciach vysvätia nového kňaza saleziána

(Košice, 19. júna 2017) - V sobotu 24. júna sa v Košiciach uskutoční kňazská vysviacka saleziána Michala Cedza. Svätenie príjme z rúk rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Slávnosť sa bude konať v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov o 11:00 hod..

Primičnú svätú omšu bude novokňaz sláviť 1. júla v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici o 10:30.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk