Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

2013 05 15 deviatnik

 

Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici kresťanov. Jej sviatok budeme sláviť 24. mája.

Ako sa modlíme tento deviatnik?

1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.


Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov

– za rast vo viere
– za upevnenie rodín
– za nové duchovné povolania
– za vernosť zasvätených osôb
– za mladých, najmä chudobných
– za misionárov
– za šírenie evanjelia v médiách

 

1. deň, 2. deň, 3. deň, 4. deň, 5. deň, 6. deň, 7. deň, 8. deň, 9. deň

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk