KTO JE SALEZIÁNSKY MISIJNÝ DOBROVOĽNÍK?

Mladý človek, ktorý sa vyznačuje osobnou integritou, žije angažovaný kresťanský život a je otvorený službe chudobným. Po absolvovaní prípravy sa dáva do nezištnej služby poslaniu don Bosca pre mladých, so zvláštnou pozornosťou voči tým najchudobnejším.

Saleziánsky misijný dobrovoľník (SMD) sa usiluje stávať lepším človekom – čestným občanom a dobrým kresťanom, aby spolu s ďalšími účinne pomáhal vychovávať a evanjelizovať mladých. Takto vlastným príkladom, službou, ako priateľ a vychovávateľ nezištne prispieva k premene spoločnosti na civilizáciu lásku, šíreniu dobra, a tak buduje Božie kráľovstvo už tu medzi nami.

 

AKÉ JE SALEZIÁNSKE MISIJNÉ DOBROVOĽNÍCTVO, ČÍM SA ODLIŠUJE?

MLÁDEŽNÍCKE

Saleziánsky misijný dobrovoľník (SMD) je obvykle mladý človek, ktorý žije pre mladých. Ako rovesník ich svojím príkladom inšpiruje pre plnšie prežívanie života s Bohom.

VÝCHOVNÉ

Pre mladého človeka dobrovoľníctvo znamená dôležitú etapu na ceste jeho osobného a komunitného dozrievania. SMD prijíma výzvu vychovávať druhých tým, že sa pre nich stáva čestným občanom a dobrým kresťanom. Je tak motivovaný neustále na sebe pracovať.

SOCIÁLNE

SMD sa spája s ľuďmi dobrej vôle v nezištnej službe mladým. V spolupráci s občianskymi a cirkevnými inštitúciami prispieva k pretváraniu spoločnosti a odstraňovaní príčin nespravodlivosti.

EVANJELIOVÉ

SMD inšpirovaný evanjeliom ponúka kresťanské hodnoty a svedčí o živote s Bohom. Ako odpoveď na Božiu štedrosť a dobrotu, prežíva osobitný štýl života v konkrétnej službe mladým.

LAICKÉ

Vzťahuje sa na “laickú” podstatu dobrovoľníkov. Ide o ich špecifické pole pôsobnosti vo svete. Ide tiež o osobný druh duchovnosti, ktorú žijú a predkladajú.

KOMUNITNÉ

SMD žije v skupine s inými dobrovoľníkmi a miestnou saleziánskou komunitou. Vydáva tak svedectvo o spoločenstve a rodinnom duchu. Zapája sa do miestneho výchovného a pastoračného projektu. Je otvorený pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.