Výchovný systém

Výchovný systém
Saleziáni žijú a pracujú v štýle preventívneho systému výchovy.

Preventívnosť vo výchove stojí na troch pilieroch – rozum, láskavosť a viera.

Základným prostredím výchovy je stredisko pre mladých (oratórium), ktoré ponúka rodinné prostredie, intelektuálny a prosociálny rast, dobré trávenie voľného času a tiež duchovnú formáciu.

Preventívny výchovný prístup spočíva v priateľskom sprevádzaní mladých a v atmosfére radosti z každodenného života.

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk