Odchovanci

Saleziánski odchovanci

 

Je to laické združenie registrované ako svetová katolícka organizácia. Založil ju blahoslavený Filip Rinaldi v marci 1908 v Turíne.

Jej členmi sú bývali chovanci saleziánskych ústavov a mládežníckych stredísk, ktorí dostali saleziánsku výchovu a aj naďalej cítia príslušnosť k saleziánom a k donovi Boscovi. 

Odchovanci sú medzinárodným hnutím mladých i dospelých, mužov a žien. Sú členmi saleziánskej rodiny, a to na základe výchovy, ktorú dostali, a na základe svojej vernosti donovi Boscovi. 
Svetová konfederácia zjednocuje odchovancov bez etnických a náboženských rozdielov. Svojím internacionálnym a solidárnym aspektom je obohatením celej kongregácie. 
Podporuje permanentnú formáciu svojich členov, výchovu mladých, osobitne tých najchudobnejších, podľa výchovnej metódy dona Bosca.

Saleziánski odchovanci sú univerzitní študenti alebo pracujúci vo veku od 17 do 30 rokov. Sú zaangažovaní v dobrovoľníckych dielach, v oratóriách, vo farskej pastorácii mladých, v športe a vo výchove na poli sociálnom i politickom. Odchovanci sa usilujú vybudovať lepší svet. Združenie predstavuje nástroj, nie druhoradý, pomocou ktorého Saleziánska kongregácia rozširuje svoje výchovné pôsobenie.
Odchovanci sú zaangažovaní aj vo svojich rodinách, v školách a v komunitách, kde žijú a uplatňujú ľudské hodnoty, ktoré dostali počas svojej formácie u saleziánov. Preto sa organizujú v miestnych združeniach, aby pracovali spolu s mladými na budovaní budúcnosti, ktorá bude prijateľnejšia pre ľudskú osobu.
Členmi Združenia saleziánskych odchovancov sú aj dospelí ľudia starší ako 30 rokov, ktorí spolu s miestnymi združeniami pracujú zjednotení pre dobro mladých a súčasne sa snažia uplatniť svoju výchovu a poskytnúť svoje možnosti.

Odchovanci sa v rámci svojej činnosti snažia:
• vymieňať si svoje skúsenosti medzi krajinami a národmi,
• koordinovať svoje aktivity a verejne diskutovať o svojich prioritách,
• posilňovať svoju vieru, ktorá ich privádza k Bohu a dáva im zmysel života,
• mať nádej v Ježiša Krista a vo vieru, ktorú vyznávajú,
• podporovať slobodu a inkulturáciu,
• podporovať nenásilie,
• spolupracovať s mladými ľuďmi,
• mať aktívnu účasť na živote Cirkvi.

Odchovanci sú organizovaní aj na Slovensku v dvoch veľkých skupinách. Jednu tvoria starší odchovanci, ktorí navštevovali saleziánske domy ešte pred príchodom komunizmu, a tú druhú mladší odchovanci, ktorí získali výchovu v našich dielach v období po páde komunizmu.

 

Viac informácii o exallievoch na Slovensku na www.exallievi.sk

 

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk