Prečítajte si nové Don Bosco dnes

V poslednom čísle časopisu Don Bosco dnes v tomto kalendárnom roku prinášame tému - rok milosrdenstva. Počas tohto mimoriadneho roka, ktorý vyhlásil Svätý Otec František budeme pravidelne prinášať podnety, ako...

Pozrite si NOVÝ novembrový Saleziánsky magazín

Saleziánska rodina hľadá a aktualizuje spôsoby, ako sa priblížiť mladým, ku ktorým je poslaná práve dnes. To má za cieľ aj výchovno-pastoračná komunita, o ktorej sa dozviete viac v rubrike Téma.

Ukrajina... krajina protikladov... tvrdý život, ale aj radosť

Už od roku 1995 chodia saleziánski misijní dobrovoľníci pomáhať miestnym kňazom do Zakarpatskej oblasti na Ukrajine pri práci s deťmi. Pomoc spočíva v príprave a realizácii dvojtýždenného letného prímestského tábora pre deti a mládež...

Myšlienka: Poznanie našej vlastnej biedy nás nemá znepokojovať. Naopak, malo by nášho ducha upokojiť, lebo nás chráni proti samoláske a prepiatej mienke o sebe.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk