Salmag: Saleziánsky projekt pomáha školám

Orientačné dni sú začínajúcim projektom, ktorý spustili saleziáni v spolupráci so sestrami saleziánkami a laikmi v Bratislave na Mamateyovej. Projekt, ktorého garantmi sú českí saleziáni vo Fryštáku...

Prihlás sa na saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Aj tento rok s nami môžeš vykročiť na cestu saleziánskeho misijného DOBROvoľníctva. Pozývame Ťa darovať rok svojho života v službe chudobným a zažiť skutočné DOBROdružstvo. Angola, Keňa, Azerbajdžan, Mexiko či Luník IX...

Myšlienka: Poznanie našej vlastnej biedy nás nemá znepokojovať. Naopak, malo by nášho ducha upokojiť, lebo nás chráni proti samoláske a prepiatej mienke o sebe.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk