V Dubnici nad Váhom dostal don Bosco k narodeninám nový kostol

V nedeľu 16. augusta 2015 si saleziánska rodina na celom svete pripomenula 200. výročie narodenia dona Bosca. V čase, keď tisícky mladých slávili svätú omšu v jeho rodisku, na Colle don Bosco, sa v Dubnici nad Váhom konala posviacka nového chrámu

Na Colle Don Bosco svätá omša na dvestoročnicu

Po troch rokoch prípravy vyvrcholili 16. augusta 2015 oslavy dvojstého výročia narodenia dona Bosca. „Dnes ďakujeme Bohu za jeho podivuhodný zásah do dejín, a ešte viac do týchto dejín, ktoré začali na vŕškoch Becchi,“ povedal pri slávnostnej svätej

Don Bosco na slovenskej poštovej známke

Slovenská pošta, a. s., vydáva v piatok 14. augusta 2015 pri príležitosti dvojstého výročia narodenia zakladateľa Saleziánskej kongregácie svätého Jána Bosca poštovú známku s jeho podobizňou. Chce takto zložiť hold nielen jeho práci s mládežou...

Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo

Mnoho detí a mladých žije na ulici. Nemajú domov, možnosť chodiť do školy, nepoznajú pocit bezpečia. Sú chudobní, lebo nemajú nikoho, kto by im venoval svoj láskavý pohľad, svoju pozornosť. Máš v srdci túžbu darovať sa v službe chudobným? Nevieš ako na to?

Myšlienka: Poznanie našej vlastnej biedy nás nemá znepokojovať. Naopak, malo by nášho ducha upokojiť, lebo nás chráni proti samoláske a prepiatej mienke o sebe.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk